O muzeu

Otevírací doba

Květen – říjen
denně mimo pondělí
9.00 - 12.00
13.00 – 17.00

Vstupné

Dospělí: 40,-
Děti, studenti, senioři: 20,-
Rodinné vstupné (2 dospělí a 2 děti): 80,-
Děti do 6-ti let, ZTP, ZTP/P, AMG, IKOM, EYCA, Senior pasy, novinářský průkaz, školní doprovod (po předložení platných průkazů): zdarma

Kontakty

Městské muzeum Chrast
Náměstí 1
Chrast, 538 51

Vedoucí Městského muzea:
Bc. Simona Divilová Zobačová
E-mail: s.divilova@mestochrast.cz
muzeum@mestochrast.cz
Tel.: 469 667 194

Odborný pracovník – dokumentátorka:
Lenka Schinaglova
E-mail: l.schinaglova@mestochrast.cz
tel.: 469 667 194

Historie muzea

Vznik městského muzea v Chrasti souvisí s přípravou Pražské národopisné výstavy. Zdejší učitelé se snažili o vlastní uspořádání výstavy, která by vzbuzovala úctu k památkám. Počátek se tedy klade mezi 15. a 20. červenec 1893 a za zakladatele je považován Vincenc Paulus, ředitel obecné školy. Nasbírané předměty se ukládaly ke školním sbírkám do oddělení starožitností. Tímto byl dán podnět ke zřízení muzea. Od roku 1902 dostává muzeum oficiální název Paulusovo městské muzeum.

Při zasedání obecního zastupitelstva v roce 1903 se rozhodlo, aby se muzejní sbírky oddělily od školních a jmenovala se správa muzea. Kurátorem se stal MUDr. Karel J. Schmoeger a kustodem učitel obecné školy Josef Šmíd. K roku 1906 čítal inventář muzea již 1527 čísel. Veškeré předměty se nacházely ve skříních v přírodovědeckém a zeměpisném kabinetě chlapecké školy. Po přemístění obecní knihovny a čítárny se konečně podařilo muzeu získat místnost na radnici. Ta sice ne zcela vyhovovala, ale měla železnou okenici, která mohla zabezpečit předměty před odcizením. Po přestěhování Obecního úřadu v Chrasti získalo Paulusovo městské muzeum celou budovu bývalé radnice. Dne 2.5.1948 muzeum poprvé představilo veřejnosti svůj sbírkový fond.

Zatím poslední stěhování se uskutečnilo v roce 1965, kdy byly muzeu přiděleny prostory v zámku. Během následujících osmi let se opravily místnosti pro potřeby muzea a vybudovaly se stálé expozice. V získaném přízemí vznikly depozitáře. Vzhledem k tomu, že není vyřešeno vytápění v prostorách stálé expozice, je otevírací doba muzea od května do října. Mimo sezonu samozřejmě zájemcům o prohlídku muzeum rádi ukážeme, nicméně se musí dopředu na prohlídku objednat a počítat s tepelným diskomfortem.