Stálá expozice

Tajemství Ďáblovy bible

Tajemství Ďáblovy bible je expozice věnovaná fenoménu Kodexu gigas. V hlavní centrální vitríně je nainstalovaná kopie bible odpovídající velikostí originálu. Historicky zajímavější a cennější jsou fragmenty zdiva z klášteřiště. Vznik bible, okolnosti vzniku, její putování atd. je popsáno na panelech po obvodu místnosti.

Geologie a paleontologie

Návštěvník prochází chodbou, ve které je ve vestavených vitrínách nainstalována expozice geologie a archeologie. Vitríny jsou ve fázi výstavby a postupně se je snažíme s přispěním odborníků přepracovat.

Život na zámku biskupském

Návštěvníkům se připomíná fakt, že chrastecký zámek byl sídlem královehradeckých biskupů, později jejich letním sídlem. S biskupstvím je tak Chrast a zámek pevně a neodlučitelně spjatá. Portréty nejvýznamnějších biskupů jsou vystaveny na obrazech Antonína Machka, Františka Mülera a Fridricha Dewertha. Vystavený kancelářský nábytek a spinet je z doby biskupa Doubravy.

Beuronská kaple

Zámecká kaple Ve východním křídle chrasteckého zámku se nachází bývalá biskupská kaple, vyzdobená nástěnnými malbami v ojedinělém jihoněmeckém Beuronském stylu. Tato kaple je dekonsekrovaná a neslouží již pro bohoslužebné účely. Plní funkci obřadní, koncertní a společenské síně. Kaple je součástí návštěvnického okruhu muzea a je pro návštěvníky velmi atraktivní.

Řemesla a řemeslníci

Ještě v původní instalaci se představují řemesla a řemeslníci, kteří měli své výrobny v Chrasti a blízkém okolí. Kromě „běžných“ řemesel je zde zachyceno jedno, těsně spjaté s vodním hospodářstvím v Chrasti, a to tvorba dřevěných vodovodních rour, kdy rurmistři dovedli k dokonalosti práci s přečerpáváním vody.

Pod křídly černých orlic

Pod křídly černých orlic je expozice věnovaná historii města Chrast, jejím technickým památkám, školství, církvi a spolkům … Mimo jiné se seznámíte i s několika pověstmi, vážícími se k městu a blízkému okolí

Chrastečtí umělci

Chrastečtí umělci se návštěvníkům představí v další místnosti stálé expozice. Najdeme zde obrazy Antonína Machka, Františka Mülera, Jana Kokeše, Karle Balíčka, Jaromíra Dubského, Františka Sládka a Josefa Davida.

Žakárové stavy, tkalcovství

Tkalcovství a především tkaní na žakárových stavech představuje poslední místnost ve stálé expozici. Je zde sestaven dvojmístný tkalcovský stav s vrchním přídavným žakárovým systémem s děrovanými kartami. Kromě toho je zde několik tkalcovských pomůcek (snovadlo, cívečnice apod.), ve starobylé vitríně jsou vzorky žakárových tkanin.

Čínský a Římský sál

V roce 1798 přijal biskup Maria Tadeáš Trauttmansdorff do svých služeb mladého Antonína Machka. Rodák z nedalekých Podlažic se tak ve svých 23 letech pustil do výmalby dvou sálů na chrasteckém zámku. Římský pokoj je ovlivněn novým uměleckým slohem – empírem. Objevují se v něm motivy starověkého Říma a jeho pamětihodností. Jsou v něm namalovány medailony s antickými ruinami a portréty antických filozofů, básníků a spisovatelů. Nechybí ani motiv příběhu Romula a Réma. Kompozičně se jedná o geometricky členěné stěny a s jednotlivými medailonky. Oproti tomu v čínském sále jde o celoplošnou výmalbu, kdy jednotlivé stěny pokrývají krajinářské výjevy s exotickou faunou a flórou. Obrazy jsou kompilátem různých krajin a míst, zvířat více či méně skutečných a rostlin z různých koutů země. V dolní části je namalována iluzivní balustráda a divák tak má pocit otevřeného pohledu do krajiny. Římský i Čínský sál je přístupný pouze po předchozí domluvě.