Stálá expozice

Beuronská kaple

Zámecká kaple Ve východním křídle chrasteckého zámku se nachází bývalá biskupská kaple, vyzdobená nástěnnými malbami v ojedinělém jihoněmeckém Beuronském stylu. Tato kaple je dekonsekrovaná a neslouží již pro bohoslužebné účely. Plní funkci obřadní, koncertní a společenské síně. Kaple je součástí návštěvnického okruhu muzea a je pro návštěvníky velmi atraktivní.