Stálá expozice

Geologie a paleontologie

Návštěvník prochází chodbou, ve které je ve vestavených vitrínách nainstalována expozice geologie a archeologie. Vitríny jsou ve fázi výstavby a postupně se je snažíme s přispěním odborníků přepracovat.