Stálá expozice

Pod křídly černých orlic

Pod křídly černých orlic je expozice věnovaná historii města Chrast, jejím technickým památkám, školství, církvi a spolkům … Mimo jiné se seznámíte i s několika pověstmi, vážícími se k městu a blízkému okolí