Stálá expozice

Řemesla a řemeslníci

Ještě v původní instalaci se představují řemesla a řemeslníci, kteří měli své výrobny v Chrasti a blízkém okolí. Kromě „běžných“ řemesel je zde zachyceno jedno, těsně spjaté s vodním hospodářstvím v Chrasti, a to tvorba dřevěných vodovodních rour, kdy rurmistři dovedli k dokonalosti práci s přečerpáváním vody.