Zajímavá místa

Podskála

Osada Podskála je úzce spojená s historií podlažického kláštera. Od středověku zde stávala kaple, kde měl být údajně pohřbený vladyka Vrbata. Ten nedalekému klášteru v Podlažicích věnoval svůj majetek.

Sv. Markéta – Podlažice

Bývalý klášter byl postaven na levém břehu potoka Žejbro. Se stavbou se pravděpodobně započalo před rokem 1150 a stavba byla dokončena v roce 1159. Prvním opatem kláštera byl zřejmě Hugo, neboť je podepsán na potvrzovací listině z roku 1160. Klášter patřil mezi nejchudší benediktinské kláštery v Čechách. Mniši obdělávali krajinu, kterou jim daroval vladyka Vrbata z Kostelce, mýtili lesy a zakládali nové vesnice, včetně Chrasti.

Sv. Martin, Chrašice

Kostel sv. Martin stál v Chrašicích již v roce 1349. Na objednávku královéhradeckého biskupa Adama Vratislava z Mitrovic byl v roce 1721 barokně přestavěn. Autorem barokní přestavby je Jan Blažej Santini Aichel. Kostel je jednolodní s hvězdicovitým šestiúhelníkovým půdorysem.

Vodárenská věž

Stavba staré vodárenské věže pochází z roku 1662 a vznikla pro potřeby dřevěného vodovodu do chrasteckého biskupského zámku zásobovaného užitkovou vodou z mlýnského náhonu v údolí potoka Žejbro (později byla vodovodem napájena městská kašna).

Zámecká zahrada

Zahrada bezprostředně navazuje na barokní zámek v Chrasti. Z roku 1654 se dochovala první písemná zmínka o zahradě ležící východně od zámku. V druhé polovině 19. století se díky biskupu Karlu Hanlovi (1831 – 1874) začala utvářet současná podoba zahrady. Byla postavena fíkovna a ananasovna, ve sklenících se také pěstovaly pomerančovníky a citroníky, které opravdu plodily. Velkého rozkvětu se zahrada dočkala za biskupa Josefa Haise (1875 – 1892), který nechal zahradu zrekonstruovat.