Zajímavá místa

Podskála – sv.Jan

Osada Podskála je úzce spojená s historií podlažického kláštera. Od středověku zde stávala kaple, kde měl být údajně pohřbený vladyka Vrbata. Ten nedalekému klášteru v Podlažicích věnoval svůj majetek. Kostelíku se proto nejdříve říkalo „U svatého Vrbaty“, přestože byl zasvěcen sv. Janu Křtiteli. Původní kapli nahradil kostelík, který nechal vystavět roku 1696 biskup Jan Kryštof z Talmberka. V 19. století vznikly nedaleko kostelíku malé lázně.

Podskala by se také dala označit jako geologická učebnice a láká tak k návštěvě laické i profesionální geology a paleontology. Ať už mohutná skalní stěna, nebo balvany v potoku Žejbro jsou důkazy jak mohla místní krajina vypadat v době, kdy byla okrajem pravěkého moře. Podskala je přírodní památkou. Důvodem ochrany jsou i vzácné a ohrožené druhy rostlin, jako například křiklavec či prvosenka vyšší. Z chráněných živočichů se zde vyskytuje mlok skvrnitý.