Zajímavá místa

Sv. Martin, Chrašice

Kostel sv. Martin stál v Chrašicích již v roce 1349. Na objednávku královéhradeckého biskupa Adama Vratislava z Mitrovic byl v roce 1721 barokně přestavěn. Autorem barokní přestavby je Jan Blažej Santini Aichel. Kostel je jednolodní s hvězdicovitým šestiúhelníkovým půdorysem.